Thực đơn

Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
STATUS GRILLED?
SELECT STATUS?
> RARE
0
VND
1
> MEDIUM RARE
0
VND
1
> MEDIUM
0
VND
1
> MEDIUM WELL
0
VND
1
> WELL DONE
0
VND
1
LOAI UOP?
CHON LOAI UOP?
> NUONG MUOI OT
0
VND
1
> NUONG SATE
0
VND
1
> NUONG CHAO
0
VND
1
CHON LOAI BIA
HAY CHON BIA KHUYEN MAI
CORONA
0
VND
1
HOEGAARDEN
0
VND
1
BUDWEISER
26.000
VND
1
LEFFE BLONDE
0
VND
1
LEFFE BRUNE
0
VND
1
STELLA
0
VND
1
HOEGAARDEN ROSE
0
VND
1
BUDWEISER ALUMINIUM
0
VND
1
CHON LOAI UOP
CHON LOAI UOP
> CHIEN NUOC MAM
0
VND
1
> HAP HANH CAN
0
VND
1
> NUONG MUOI OT
0
VND
1
THUC AN
SET 3 MON ?
BO HOKUBEE DA NONG 300GR
445.000
VND
1
LUON NGONG NGA XONG KHOI
145.000
VND
1
GOI HAI SAN THE GANGS
0
VND
1
COMBO NAO ?
COMBO NAO ?
COMBO DA NUONG XONG KHOI BO
545.000
VND
1
COMBO DA NUONG XONG KHOI CUU
645.000
VND
1
COMBO DA NUONG XONG KHOI SUON
595.000
VND
1
BIA NAO ?
BIA NAO ?
BUDWEISER (SMALL) - KMAI
0
VND
1
HOEGAARDEN (GLS) KM
0
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
STATUS GRILLED?
Bắt buộc
LOAI UOP?
Bắt buộc
CHON LOAI BIA
Bắt buộc
CHON LOAI UOP
Bắt buộc
THUC AN
Bắt buộc
COMBO NAO ?
Bắt buộc
BIA NAO ?
Bắt buộc
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...