Thực đơn

MON DAC BIET
MON DAC BIET
SO DO NHAT
125.000
VND
SO DO NHAT
Giá: 125 000 VNĐ/100g
1
số lượng tối đa là 99
CA HOKKE NHAT FILLET
125.000
VND
CA HOKKE NHAT FILLET
Giá: 125 000VNĐ/100g
Bán theo con, mỗi con từ 300g - 600g
Nhân viên sẽ báo lại với bạn số cân nặng chính xác trước khi xác nhận đơn hàng.
Cám ơn bạn
1
số lượng tối đa là 99
CA TRICH EP TRUNG
115.000
VND
CA TRICH EP TRUNG
Giá: 115 000VNĐ/100g
1
số lượng tối đa là 99
COI SO DIEP NHAT TRUNG CAO CAP
140.000
VND
COI SO DIEP NHAT TRUNG CAO CAP
Giá: 140 000 VNĐ/100g
1
số lượng tối đa là 99
MUC NANG
69.000
VND
MUC NANG
Giá: 69.000 VNĐ/100g.
Bán theo con, mỗi con từ 300g - 600g.
Nhân viên sẽ báo lại với bạn số cân nặng chính xác trước khi xác nhận đơn hàng.
Cám ơn bạn
1
số lượng tối đa là 99
COI SO DIEP NHAT CAO CAP
170.000
VND
COI SO DIEP NHAT CAO CAP
Giá: 170 000 VNĐ/100g
1
số lượng tối đa là 99
SO DIEP NHAT KHONG LO
65.000
VND
SO DIEP NHAT KHONG LO
Giá: 65 000 VNĐ/100g
Bán theo con, mỗi con từ 150g - 300g
Nhân viên sẽ báo lại với bạn số cân nặng chính xác trước khi xác nhận
1
số lượng tối đa là 99
BACH TUOC NHAT
130.000
VND
BACH TUOC NHAT
Giá: 130 000 VNĐ/100g
1
số lượng tối đa là 99
OC HUONG PHAP
75.000
VND
OC HUONG PHAP
Giá: 75.000 VNĐ/100g.
Order tối thiểu: 200g
1
số lượng tối đa là 99
DUI CUU CO XUONG NEW ZEALAND
95.000
VND
DUI CUU CO XUONG NEW ZEALAND
Giá: 95 000 VNĐ/100G
1
số lượng tối đa là 99
TOMAHAWK
950.000
VND
TOMAHAWK
Giá: 950.000 VNĐ/kg.
Ribeye bò Úc có xương, bán nguyên cây, mỗi cây tầm 1.2kg - 1.5kg.
Nhân viên sẽ báo lại với bạn số cân nặng chính xác trước khi xác nhận đơn hàng.
Cám ơn bạn
1
số lượng tối đa là 99
BO & CUU NUONG
BO & CUU NUONG
DUI CUU NEW ZEALAND - 300G
295.000
VND
DUI CUU NEW ZEALAND - 300G
1
số lượng tối đa là 99
STATUS GRILLED?
Bắt buộc
BO MY - 300G
245.000
VND
BO MY - 300G
1
số lượng tối đa là 99
STATUS GRILLED?
Bắt buộc
SUON HEO MY NGUYEN BE DUT LO
195.000
VND
SUON HEO MY NGUYEN BE DUT LO
1
số lượng tối đa là 99
SOUP THE GANGS
SOUP THE GANGS
SOUP BO SUKIYAKI
395.000
VND
SOUP BO SUKIYAKI
Súp bò, đậu hũ,nấm và trứng
Phù hợp cho 2 người
1
số lượng tối đa là 99
SOUP CA HOI NAUY
395.000
VND
SOUP CA HOI NAUY
Súp cá hồi Nauy, bò Mỹ , rong biển, đậu hũ
Phù hợp cho 2 người
1
số lượng tối đa là 99
SOUP KIM CHI HAI SAN
395.000
VND
SOUP KIM CHI HAI SAN
Súp kim chi chua cay, tôm, mực & bò Mỹ.
Phù hợp cho 2 người.
1
số lượng tối đa là 99
SOUP TOM HAI SAN
395.000
VND
SOUP TOM HAI SAN
Súp tôm hải sản, bò Mỹ, mực, hàu, nấm, tôm
Phù hợp cho 2 người
1
số lượng tối đa là 99
LAI RAI
LAI RAI
LUON NGONG NGA XONG KHOI
145.000
VND
LUON NGONG NGA XONG KHOI
1
số lượng tối đa là 99
RONG BIEN TRON ME
45.000
VND
RONG BIEN TRON ME
1
số lượng tối đa là 99
NOM BO
95.000
VND
NOM BO
1
số lượng tối đa là 99
THIT HEO MUOI Y
145.000
VND
THIT HEO MUOI Y
1
số lượng tối đa là 99
KHAI VI PHO MAI & HEO MUOI Y
195.000
VND
KHAI VI PHO MAI & HEO MUOI Y
1
số lượng tối đa là 99
NOM MUC THAI
145.000
VND
NOM MUC THAI
1
số lượng tối đa là 99
KHO CA KIEM CHIEN GION
75.000
VND
KHO CA KIEM CHIEN GION
1
số lượng tối đa là 99
PHO MAI XONG KHOI
75.000
VND
PHO MAI XONG KHOI
1
số lượng tối đa là 99
GOI HAI SAN THE GANGS
145.000
VND
GOI HAI SAN THE GANGS
1
số lượng tối đa là 99
TAI HEO NGAM THAI
95.000
VND
TAI HEO NGAM THAI
1
số lượng tối đa là 99
BO MY TAI WASABI
95.000
VND
BO MY TAI WASABI
1
số lượng tối đa là 99
BO MY TAI ME
95.000
VND
BO MY TAI ME
1
số lượng tối đa là 99
SALAD MUC NUONG
95.000
VND
SALAD MUC NUONG
1
số lượng tối đa là 99
SALAD RONG BIEN
95.000
VND
SALAD RONG BIEN
1
số lượng tối đa là 99
SALAD DAU GIAM KIEU AU
45.000
VND
SALAD DAU GIAM KIEU AU
1
số lượng tối đa là 99
CHIPS LAC PHO MAI
55.000
VND
CHIPS LAC PHO MAI
1
số lượng tối đa là 99
LAC TAM MUOI OT
25.000
VND
LAC TAM MUOI OT
1
số lượng tối đa là 99
DAU NHAT HAP MUOI
25.000
VND
DAU NHAT HAP MUOI
1
số lượng tối đa là 99
NUONG
NUONG
SUON HEO MY NUONG MAC KHEN
175.000
VND
SUON HEO MY NUONG MAC KHEN
1
số lượng tối đa là 99
CA CO DAI DUONG NUONG MUOI OT / SA TE
145.000
VND
CA CO DAI DUONG NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
CA TUYET NZ NUONG M.OT/ SATE
195.000
VND
CA TUYET NZ NUONG M.OT/ SATE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
DAU CA HOI NUONG MUOI OT / SA TE
125.000
VND
DAU CA HOI NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
MUC NUONG MUOI OT/ SATE
175.000
VND
MUC NUONG MUOI OT/ SATE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
TOM NUONG MUOI OT/ SATE
175.000
VND
TOM NUONG MUOI OT/ SATE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
CA NGU DAI DUONG NUONG MUOI OT / SA TE
145.000
VND
CA NGU DAI DUONG NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
VEM XANH NEW ZEALAND NUONG PHO MAI
195.000
VND
VEM XANH NEW ZEALAND NUONG PHO MAI
1
số lượng tối đa là 99
VEM XANH NEW ZEALAND NUONG MO HANH
195.000
VND
VEM XANH NEW ZEALAND NUONG MO HANH
1
số lượng tối đa là 99
CA TUYET NEW ZEALAND NUONG PHO MAI
195.000
VND
CA TUYET NEW ZEALAND NUONG PHO MAI
1
số lượng tối đa là 99
CA HOI NA-UY NUONG PHO MAI
195.000
VND
CA HOI NA-UY NUONG PHO MAI
1
số lượng tối đa là 99
CA HOI NA-UY NUONG GIAY BAC
195.000
VND
CA HOI NA-UY NUONG GIAY BAC
1
số lượng tối đa là 99
RAU CU NUONG
45.000
VND
RAU CU NUONG
1
số lượng tối đa là 99
GA TA ( NGUYEN CON ) NUONG MUOI OT / SA TE
335.000
VND
GA TA ( NGUYEN CON ) NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
XUC XICH DUC & Y NUONG HON HOP
195.000
VND
XUC XICH DUC & Y NUONG HON HOP
1
số lượng tối đa là 99
VAI CUU NEW ZEALAND NUONG MUOI OT / SA TE
245.000
VND
VAI CUU NEW ZEALAND NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
SUON CUU NEW ZEALAND NUONG MUOI OT / SA TE
295.000
VND
SUON CUU NEW ZEALAND NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
SUON BO MY NUONG MUOI OT / SA TE
295.000
VND
SUON BO MY NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
SUON HEO MY NUONG MUOI OT / SA TE
175.000
VND
SUON HEO MY NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
DE SUON BO MY NUONG MUOI OT / SA TE
195.000
VND
DE SUON BO MY NUONG MUOI OT / SA TE
1
số lượng tối đa là 99
LOAI UOP?
Bắt buộc
DUI CUU N.Z NUONG XOI XA
295.000
VND
DUI CUU N.Z NUONG XOI XA
1
số lượng tối đa là 99
BO MY NUONG XOI XA
245.000
VND
BO MY NUONG XOI XA
1
số lượng tối đa là 99
CAC MON RAU
CAC MON RAU
CAI NGONG SOT TOM
95.000
VND
CAI NGONG SOT TOM
1
số lượng tối đa là 99
DAU BAP NUONG CHAO
75.000
VND
DAU BAP NUONG CHAO
1
số lượng tối đa là 99
NGONG TOI XAO BO MY
105.000
VND
NGONG TOI XAO BO MY
1
số lượng tối đa là 99
NGONG TOI XAO TOI
75.000
VND
NGONG TOI XAO TOI
1
số lượng tối đa là 99
MANG TAY XAO BO MY
125.000
VND
MANG TAY XAO BO MY
1
số lượng tối đa là 99
MANG TAY XAO TOI
95.000
VND
MANG TAY XAO TOI
1
số lượng tối đa là 99
CA TIM XAO BO MY
105.000
VND
CA TIM XAO BO MY
1
số lượng tối đa là 99
CA TIM XAO RUOU VANG
75.000
VND
CA TIM XAO RUOU VANG
1
số lượng tối đa là 99
DOT SU XAO BO MY
105.000
VND
DOT SU XAO BO MY
1
số lượng tối đa là 99
DOT SU SU XAO TOI
75.000
VND
DOT SU SU XAO TOI
1
số lượng tối đa là 99
RAU TAP TANG KHO QUET
125.000
VND
RAU TAP TANG KHO QUET
1
số lượng tối đa là 99
KHO QUA XAO TRUNG
75.000
VND
KHO QUA XAO TRUNG
1
số lượng tối đa là 99
KHO QUA CHA BONG
75.000
VND
KHO QUA CHA BONG
1
số lượng tối đa là 99
CAC MON KHAC
CAC MON KHAC
MUC HAP MAM XA
145.000
VND
MUC HAP MAM XA
1
số lượng tối đa là 99
DAU CA HOI SOT TRUNG MUOI
125.000
VND
DAU CA HOI SOT TRUNG MUOI
1
số lượng tối đa là 99
DAU CA HOI CHIEN NUOC MAM
125.000
VND
DAU CA HOI CHIEN NUOC MAM
1
số lượng tối đa là 99
MUC HAP ME
145.000
VND
MUC HAP ME
1
số lượng tối đa là 99
DAU HU HAI SAN GIAY BAC
195.000
VND
DAU HU HAI SAN GIAY BAC
1
số lượng tối đa là 99
BA ROI XA TAC
125.000
VND
BA ROI XA TAC
1
số lượng tối đa là 99
TOM SU RANG MUOI HONG KONG
175.000
VND
TOM SU RANG MUOI HONG KONG
1
số lượng tối đa là 99
MUC NHUNG OT HIEM
145.000
VND
MUC NHUNG OT HIEM
1
số lượng tối đa là 99
MUC HAP HANH CAN
145.000
VND
MUC HAP HANH CAN
1
số lượng tối đa là 99
DAU CA HOI SOT TRUNG MUOI
95.000
VND
DAU CA HOI SOT TRUNG MUOI
1
số lượng tối đa là 99
DAU CA HOI CHIEN NUOC MAM
95.000
VND
DAU CA HOI CHIEN NUOC MAM
1
số lượng tối đa là 99
RANG MUC SOT TRUNG MUOI
175.000
VND
RANG MUC SOT TRUNG MUOI
1
số lượng tối đa là 99
RANG MUC CHAY TOI
175.000
VND
RANG MUC CHAY TOI
1
số lượng tối đa là 99
RANG MUC XAO BO
175.000
VND
RANG MUC XAO BO
1
số lượng tối đa là 99
RANG MUC CHIEN NUOC MAM
175.000
VND
RANG MUC CHIEN NUOC MAM
1
số lượng tối đa là 99
DAU HU SOT CAY
105.000
VND
DAU HU SOT CAY
1
số lượng tối đa là 99
GIO HEO CHIEN GION
175.000
VND
GIO HEO CHIEN GION
1
số lượng tối đa là 99
BO MY CUON NAM KIM CHAM
125.000
VND
BO MY CUON NAM KIM CHAM
1
số lượng tối đa là 99
BACON CUON NAM KIM CHAM
85.000
VND
BACON CUON NAM KIM CHAM
1
số lượng tối đa là 99
BACON CUON TOM
165.000
VND
BACON CUON TOM
1
số lượng tối đa là 99
BACON CUON MANG TAY
95.000
VND
BACON CUON MANG TAY
1
số lượng tối đa là 99
TOM SU SOT TRUNG MUOI
175.000
VND
TOM SU SOT TRUNG MUOI
1
số lượng tối đa là 99
TOM SU CHAY TOI
175.000
VND
TOM SU CHAY TOI
1
số lượng tối đa là 99
MUC HAP MAM XA
145.000
VND
MUC HAP MAM XA
1
số lượng tối đa là 99
VEM XANH NZ HAP THAI
195.000
VND
VEM XANH NZ HAP THAI
1
số lượng tối đa là 99
VEM XANH NZ HAP XA
195.000
VND
VEM XANH NZ HAP XA
1
số lượng tối đa là 99
VEM XANH NZ CHAY TOI
195.000
VND
VEM XANH NZ CHAY TOI
1
số lượng tối đa là 99
SASHIMI CA HOI NA UY
195.000
VND
SASHIMI CA HOI NA UY
1
số lượng tối đa là 99
SASHIMI SET
245.000
VND
SASHIMI SET
Cá hồi Nauy & hào sữa
1
số lượng tối đa là 99
COM CHIEN
COM CHIEN
COM BO LAC
95.000
VND
COM BO LAC
1
số lượng tối đa là 99
COM CHIEN SA TE
85.000
VND
COM CHIEN SA TE
1
số lượng tối đa là 99
COM CHIEN XO CAY
85.000
VND
COM CHIEN XO CAY
1
số lượng tối đa là 99
COM CHIEN HAI SAN
95.000
VND
COM CHIEN HAI SAN
1
số lượng tối đa là 99
COM CHIEN CA MAN
75.000
VND
COM CHIEN CA MAN
1
số lượng tối đa là 99
COM CHIEN TOI
65.000
VND
COM CHIEN TOI
1
số lượng tối đa là 99
RUOU
RUOU
ABSOLUTE VODKA
490.000
VND
ABSOLUTE VODKA
1
số lượng tối đa là 99
KIKKOMAN
690.000
VND
KIKKOMAN
1
số lượng tối đa là 99
BALLANTINE'S FINEST
490.000
VND
BALLANTINE'S FINEST
1
số lượng tối đa là 99
CHIVAS 18
1.900.000
VND
CHIVAS 18
1
số lượng tối đa là 99
CHIVAS 12
1.050.000
VND
CHIVAS 12
1
số lượng tối đa là 99
VANG DO
VANG DO
ANTAWARA Syrah
595.000
VND
ANTAWARA Syrah
1
số lượng tối đa là 99
ANTAWARA Cabernet Sauvignon
595.000
VND
ANTAWARA Cabernet Sauvignon
1
số lượng tối đa là 99
STONE VALLEY ( BOTTLE )
545.000
VND
STONE VALLEY ( BOTTLE )
1
số lượng tối đa là 99
SHIRAZ FAT BASTARD
495.000
VND
SHIRAZ FAT BASTARD
1
số lượng tối đa là 99
JACOB'S CREEK DOUBLE BARREL
1.200.000
VND
JACOB'S CREEK DOUBLE BARREL
1
số lượng tối đa là 99
Expression Tursan AOC Red
895.000
VND
Expression Tursan AOC Red
1
số lượng tối đa là 99
JACOB'S CREEK
545.000
VND
JACOB'S CREEK
1
số lượng tối đa là 99
BIN 999
695.000
VND
BIN 999
1
số lượng tối đa là 99
BIN 888
695.000
VND
BIN 888
1
số lượng tối đa là 99
BIN 555
695.000
VND
BIN 555
1
số lượng tối đa là 99
TRAPICHE OAK CASK (BOTTLE)
495.000
VND
TRAPICHE OAK CASK (BOTTLE)
1
số lượng tối đa là 99
VANG TRANG
VANG TRANG
FAT BASTARD CHARDONNAY
495.000
VND
FAT BASTARD CHARDONNAY
1
số lượng tối đa là 99
BIA CHAI CAO CAP
BIA CHAI CAO CAP
BUDWEISER ALUMINIUM
55.000
VND
BUDWEISER ALUMINIUM
1
số lượng tối đa là 99
CORONA
59.000
VND
CORONA
1
số lượng tối đa là 99
HOEGAARDEN ROSE
59.000
VND
HOEGAARDEN ROSE
1
số lượng tối đa là 99
HOEGAARDEN
55.000
VND
HOEGAARDEN
1
số lượng tối đa là 99
LEFFE BLONDE
69.000
VND
LEFFE BLONDE
1
số lượng tối đa là 99
LEFFE BRUNE
69.000
VND
LEFFE BRUNE
1
số lượng tối đa là 99
STELLA
59.000
VND
STELLA
1
số lượng tối đa là 99
BIA (LON)
HEINEKEN SILVER (LON)
26.000
VND
HEINEKEN SILVER (LON)
1
số lượng tối đa là 99
HEINEKEN (LON)
26.000
VND
HEINEKEN (LON)
1
số lượng tối đa là 99
TIGER LIGHT (LON)
24.000
VND
TIGER LIGHT (LON)
1
số lượng tối đa là 99
TIGER (LON)
24.000
VND
TIGER (LON)
1
số lượng tối đa là 99
SAPPORO (LON)
26.000
VND
SAPPORO (LON)
1
số lượng tối đa là 99
BUDWEISER (LON)
26.000
VND
BUDWEISER (LON)
1
số lượng tối đa là 99
BECK ICE (LON)
24.000
VND
BECK ICE (LON)
1
số lượng tối đa là 99
THUC UONG
THUC UONG
DUA HAU & THOM
35.000
VND
DUA HAU & THOM
1
số lượng tối đa là 99
CA ROT EP
35.000
VND
CA ROT EP
1
số lượng tối đa là 99
DUA HAU EP
35.000
VND
DUA HAU EP
1
số lượng tối đa là 99
THOM EP
35.000
VND
THOM EP
1
số lượng tối đa là 99
CAM VAT
40.000
VND
CAM VAT
1
số lượng tối đa là 99
DASANI
20.000
VND
DASANI
1
số lượng tối đa là 99
SPRITE
25.000
VND
SPRITE
1
số lượng tối đa là 99
COCA COLA
25.000
VND
COCA COLA
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
STATUS GRILLED?
SELECT STATUS?
> RARE
0
VND
1
> MEDIUM RARE
0
VND
1
> MEDIUM
0
VND
1
> MEDIUM WELL
0
VND
1
> WELL DONE
0
VND
1
LOAI UOP?
CHON LOAI UOP?
> NUONG MUOI OT
0
VND
1
> NUONG SATE
0
VND
1
> NUONG CHAO
0
VND
1
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
STATUS GRILLED?
Bắt buộc
LOAI UOP?
Bắt buộc
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...